Založenie živnosti

  • 2. KROK: Údaje o podnikateľovi
  • Predmety podnikania / živnosti
  • 3. KROK: Údaje k vyžiadaniu výpisu z registra trestov

Zakladanie živnosti

1. KROK: Osobne údaje

»