SPROSTREDKOVATEĽSKÉ ČINNOSTI

Chcete rozšíriť svoje podnikanie ale nemáte dostatok vlastných finančných prostriedkov na jeho realizáciu? Vaša banka vám nechce poskytnúť financovanie? Vieme po krátkej analýze firmy zhodnotiť reálne možnosti spoločnosti na získanie podnikateľského úveru a získať ponuky na financovanie od viacerých bank, aby ste si vedeli porovnať podmienky na trhu a získať tak pre vašu spoločnosť najlepšie možné riešenie. 
To iste platí nielen v oblasti podnikateľských úverov, ale aj hypotekárnych a spotrebných úverov a dalších finančných a poisťovacích službách.

  • vybavenie podnikateľských úverov pre právnické osoby a živnostníkov
  • vybavenie hypotekárnych a spotrebných úverov pre fyzické osoby
  • vybavenie leasingu na vozidlá, budovy, stroje, atď.
  • sprostredkovanie poistenia pre firmy, živnostníkov aj fyzické osoby