SLUŽBY

POVINNÝ ZÁPIS KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD do obchodného registra

POVINNÝ ZÁPIS KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD do obchodného registra

Povinný zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra je účinný od 01.11.2018 a platí pre všetky spoločnosti. Táto povinnosť bola zavedená v súvislosti s prijatím novely zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.V texte nižšie sa dozviete bližšie informácie kto je konečným užívateľom výhod, ktoré spoločnosti majú povinnosť zápisu do obchodndého registra, aká je lehota na zápis konečného užívateľa a aké sú s týmto zápisom spojené poplatky a sankcie.

VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA

VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA

Ponúkame komplexné a spoľahlivé spracovanie účtovníctva pre malé a stredné firmy a živnostníkov. Okrem spracovania účtovníctva zabezpečujeme účtovné poradenstvo pri podnikateľskej činnosti, komunikáciu so štátnymi inštitúciami, pravidelný reporting dát pre banky, resp. klientov a ich obchodných partnerov. Kladieme dôraz na dodržiavanie termínov, aby všetky povinnosti, ktoré podnikateľovi ukladá zákon boli dodržané.

SPRACOVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ

SPRACOVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ

Zabezpečujeme vypracovanie daňových priznaní a ich elektronické zaslanie správcovi dane. Konkrétne vieme za Vás pripraviť nasledovné typy daňových priznaní:

EKONOMICKÉ SLUŽBY

EKONOMICKÉ SLUŽBY

Chcete sa stať dobrovoľným platiteľom DPH a potrebujete pomôcť s prípravou podkladov k registrácii? Potrebujete vypracovať podnikateľský plán, projekciu cash-flow a účtovných výkazov pre banku alebo pre štátne inštitúcie za účelom získania príspevkov v podnikaní? Vzhľadom na dlhoročné skúsenosti s prípravou podobných plánov, reportov a výstupov vám v tejto oblasti vieme podať pomocnú ruku.

SPROSTREDKOVATEĽSKÉ ČINNOSTI

SPROSTREDKOVATEĽSKÉ ČINNOSTI

Chcete rozšíriť svoje podnikanie ale nemáte dostatok vlastných finančných prostriedkov na jeho realizáciu? Vaša banka vám nechce poskytnúť financovanie? Vieme po krátkej analýze firmy zhodnotiť reálne možnosti spoločnosti na získanie podnikateľského úveru a získať ponuky na financovanie od viacerých bank, aby ste si vedeli porovnať podmienky na trhu a získať tak pre vašu spoločnosť najlepšie možné riešenie.  To iste platí nielen v oblasti podnikateľských úverov, ale aj hypotekárnych a spotrebných úverov a dalších finančných a poisťovacích službách.