CENNÍK

Cenník štandardných služieb
Založenie s.r.o.(vrátane súdneho poplatku)299,-€
Zmeny v s.r.o.menšia zmena(vrátane súdneho poplatku - zmena obchodného mena, sídla, výmena konateľa)159,-€
väčšia zmena(vrátane súdneho poplatku - pridanie predmetu podnikania, prevody obchodných podielov, zvýšenie základného imania)199,-€
Zápis konečného úžívateľa výhod39,-€
Založenie živnosti24,-€
Zrušenie, prerušenie živnosti10,-€
Individuálny cenník na základe cenovej ponuky
Vedenie jednoduchého účtovníctvaindividuálne
Vedenie podvojného účtovníctvaindividuálne
Vedenie mzdového účtovníctvaindividuálne

Ceny uvedené v cenníku sú s DPH

Formulár k vyžiadaniu individuálnej cenovej ponuky