SPRACOVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ

Zabezpečujeme vypracovanie daňových priznaní a ich elektronické zaslanie správcovi dane. Konkrétne vieme za Vás pripraviť nasledovné typy daňových priznaní:

  • daňové priznanie k dani z príjmov právnických  osôb
  • daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb (typ A)
  • daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb podnikateľov (typ B)
  • daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
  • daňové priznanie k dani z nehnuteľností